Wycena nieruchomosci

Już dziś umów się na spotkanie
z doradcą

Poznaj wartość nieruchomości

Posiadamy szereg usług zakresie doradztwa.

 Nasza firma proponuje Państwu współpracę w dziedzinie odszkodowań i wywłaszczeń, między innymi:

 • Odszkodowania ze wywłaszczenie nieruchomości w związku z budową lub poszerzeniem drogi publicznej,
 • Wynagrodzenia za ustanowienie służebności przesyłu (związanej z przebiegiem gazociągu, wodociągu, linii napowietrznej itp.),
 • Wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości (poprzez jej zajmowanie bez tytułu prawnego, w tym najem, użytkowanie nieruchomości jako drogi przechodu i przejazdu lub przesyłu, użytkowanie nieruchomości w jakikolwiek innych sposób ograniczający własność).

 

Doradztwo w transakcjach nieruchomościami (zakup, leasing, najem, dzierżawa, inne)

 

Gwarantujemy Państwu kompleksowość usługi obejmującej wycenę nieruchomości w celach: 

 • weryfikacji, czy subiektywna ocena Klienta o wartości nieruchomości nie odbiega od rzeczywistej wartości rynkowej,
 • przedstawienia w instytucji finansującej (np. banku) operatu szacunkowego niezbędnego w procesie udzielania finansowania.
 • sprawdzenia czy nieruchomość ma uregulowany stan prawny, czy nie jest obciążona ograniczonymi prawami rzeczowymi lub zobowiązaniowymi.
 • oceny stanu techniczno – użytkowego nieruchomości (postaramy się wykryć ewentualne wady ukryte)
 • doradztwa w zakresie ustanowienia jaka forma nabycia lub wejścia w czasowe użytkowanie nieruchomości jest optymalna z punktu widzenia Klienta (uwzględniamy w tym zakresie kryteria efektywnościowe, podatkowe, prawne)
 • opłacalności inwestycji.

Przeprowadzamy analizy rynku nieruchomości w zakresie:

Badania cen zakupu obiektów mieszkalnych lub/i komercyjnych,

Badania realnych rynkowych stawek czynszów:

 • powierzchni magazynowych,
 • powierzchni biurowych,
 • powierzchni handlowych,
 • powierzchni mieszkalnych,

Również analizy techniczno – ekonomiczne inwestycji w tym:

 • Optymalizacji procesu inwestycyjnego
 • Weryfikacji poprawności rozliczeń między stronami w procesie inwestycyjnym,
 • Oceny zaawansowania robót budowlanych,
 • Uruchomienia transz kredytu przez bank.

Oraz ekspertyzy i doradztwo techniczne:

 • Oceny stanu technicznego budynków i budowli.
 • Kosztorysowanie prac budowlanych.
 • Inwentaryzacje.
 • Nadzór budowlany

Kontakt z nami

Mgr inż. Mariusz Nierodzik
Tel kom: +48  602-67-05-66
Tel/fax: +48 (85)-745-42-10
E-mail: mnierodzik@poczta.fm

Dane firmy:

BONMAN Biuro Obsługi Nieruchomości Mariusz Artur Nierodzik
15-352 Białystok, Wiejska 68/3, woj. podlaskie
NIP 542-149-09-90