Wycena nieruchomosci

Już dziś umów się na spotkanie
z doradcą

Poznaj wartość nieruchomości

Przeprowadzamy wyceny nieruchomości na wielu gruntach, dosłownie. Nasza firma oferuje Państwu szereg usług związanych z oceną wartości danego majątku. Szacujemy koszt części powierzchni ziemskich, stanowiących odrębny przedmiot własności, jak również budynki trwale z gruntem związane lub części takich budynków, jeżeli stanowią odrębny od gruntu przedmiot własności.

W zakresie naszych usług znajdą Państwo wyceny na potrzeby:

 • zabezpieczenia kredytów,
 • kupna-sprzedaży,
 • skarbowo-podatkowe,
 • raportów i przekształcenia własnościowych,
 • sprawozdań finansowych,
 • wywłaszczeniowych,
 • inne według potrzeb klienta

Również wycenę wartości nieruchomości, przedsiębiorstw wyszczególniając:

 • wartość rynkową,
 • wartość odtworzeniową,
 • wartość indywidualną,
 • wartość godziwą.

Wycen ograniczonych praw rzeczowych:

 • Spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, lokalu użytkowego, domu jednorodzinnego w spółdzielni mieszkaniowej

oraz praw zobowiązaniowych i majątkowych, a zwłaszcza:

 • służebności osobistych i gruntowych; w tym prawa dożywocia
 • prawa użytkowania; w tym użytkowanie nieruchomości wykorzystywanych jako pracownicze ogrody działkowe
 • praw zobowiązaniowych

 

Dodatkowo przeprowadzam wyceny:

 • szkód majątkowych spowodowanych budową infrastruktury technicznej,
 • wyceny na potrzeby rozliczenia nakładów poczynionych na nieruchomości,
 • oszacowania zmiany wartości nieruchomości na wskutek uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Zapraszamy do skorzystania z naszych usług.

Kontakt z nami

Mgr inż. Mariusz Nierodzik
Tel kom: +48  602-67-05-66
Tel/fax: +48 (85)-745-42-10
E-mail: mnierodzik@poczta.fm

Dane firmy:

BONMAN Biuro Obsługi Nieruchomości Mariusz Artur Nierodzik
15-352 Białystok, Wiejska 68/3, woj. podlaskie
NIP 542-149-09-90